La Petite Photo: Fotografia dziecięca

Fotografia dziecięca

"Dziec­ko jest chodzącym cu­dem, je­dynym, wyjątko­wym i niezastąpionym." 

  [Phil Bosmans]


Zapraszam na sesje dziecięce. 
Możliwość sesji studyjnej lub w plenerze.

Sesja zdjęciowa dla OH MIMA 
  
 


Copyright © 2014 La Petite Photo , Blogger